Yıl : 2020 Cilt : 7 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

Planlı Davranış Kuramına Özel Bir Atıfla Faizsiz Finansmana Yönelik Tüketici Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Ampirik Analiz

Open Access

Öz

Bu çalışma, tüketici eğilimi / davranışının faizsiz finansman modellerine yönelik planlı davranış teorisi (PDK) referans alınarak geçerliliğini ampirik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca araştırma, Türkiye’de ve diğer ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerde PDK yoluyla faizsiz finansmana yönelik tüketici eğilimlerine ilişkin hipotezlerin geçerliliğini test etmektedir. Bunun için teorinin ana değişkenleri olan tutum, öznel norm ve algılanan davranış kontrol değişkenleri literatürde dile getirilen ilgili faktörlerle yeniden tanımlanmıştır. Daha sonra, 235’in katılımıyla yapılan anketin ilgili bölümleri Cronbach Alpha testi ile analiz edilmiştir. Çalışma, adil finansal sistem ve maliyet avantajı arzusu faktörleri aracılığıyla yeniden tanımlanmış tutum değişkeninin, faizsiz finansal modellere yönelik tüketici davranışını belirlediğini saptamıştır. Ek olarak, öznel norm değişkenini tanımlayan faktörlerden biri olan faizden kaçınmanın tüketici davranışını bu finansal modellere yönelik olarak etkilediği de gözlenmiştir. Ancak ki-kare test sonuçları, öznel norm ve algılanan davranışsal kontrol değişkenlerinin tutarlı sonuçlar sağlamadığını göstermiştir. Ayrıca, PDK ile yapılan faizsiz finans çalışmalarına benzese de çalışmanın Türkiye örneğindeki PDK’ye yapılan özel bir referans nedeniyle orijinal olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Tüketici-davranışı   tüketici-eğilimi   faizsiz-finans   planlı-davranış-kuramı   adil-finansal-sistem   maliyet-avantajı  

Sorumlu Yazar

Abdullah Mesut UÇAR

Kaynakça

 • Ajzen, I. (1989). Attitude structure and behavior. In Attitude, Structure and Function, Erlbaum.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
 • Al Ajmi, J., Abo Hussain, H., & Al Saleh, N. (2009). Clients of conventional and Islamic banks in Bahrain. International Journal of Social Economics, 36(11), 1086–1112. https://doi.org/10.1108/03068290910992642
 • Alam, S. S., Janor, H., Zanariah, Wel, C. A. C., & Ahsan, M. N. (2012). Is Religiosity an important factor in influencing the intention to undertake Islamic home financing in Klang Valley? World Applied Sciences Journal, 19(7), 1030–1041. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.19.07.392
 • Ali, M., Raza, S. A., Puah, C. H., & Karim, M. Z. A. (2017). Islamic home financing in Pakistan: a SEM-based approach using modified TPB model. Housing Studies, 32(8), 1156–1177. https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1302079
 • Allpo
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JEPR652338

Submission : 28 Kas 2019

Early Viewed : 31 Oca 2020

Tam Metin (PDF)

A Research on Consumer Behavior Towards Interestfree Financing with Special Reference to Planned Behavior Theory: An Empirical Analysis

Open Access

Öz

This study seeks to empirically analyze the validity of consumer tendency/ behavior towards the interest-free financing models with reference to the planned behavior theory (PBT). Additionally, the research further tests the validity of the hypotheses on the consumer tendencies towards interest-free financing via PBT in Turkey and other predominantly Muslim countries. To this end, the main variables of the theory, attitude, subjective norm, and perceived behavioral control, have been redefined through certain factors spelled out in the literature. Subsequently, they have been analyzed through the Cronbach Alpha test in the relevant parts of the survey done with the participation of 235 persons. The study concludes that the attitude variable, redefined through the factors of desire for a fair financial system and cost advantage, determines the consumer behavior towards interest-free financial models. Additionally, it has also been observed that the avoidance from interest, one of the factors that define the subjective norm variable, underscores the consumer behavior towards these financial methods. However, the chi-square test results suggest that the subjective norm and perceived behavioral control variables do not provide consistent outcomes. Also, it can be said that the work is original due to a special reference to PBT in the sample of Turkey, even though it is similar to interest-free finance studies made with PBT.

Anahtar Kelimeler

Consumer-behavior   interest-free-financing   planned-behavior-theory   fair-financial-system   cost-advantage  

Sorumlu Yazar

Abdullah Mesut UÇAR

Kaynakça

 • Ajzen, I. (1989). Attitude structure and behavior. In Attitude, Structure and Function, Erlbaum.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.
 • Al Ajmi, J., Abo Hussain, H., & Al Saleh, N. (2009). Clients of conventional and Islamic banks in Bahrain. International Journal of Social Economics, 36(11), 1086–1112. https://doi.org/10.1108/03068290910992642
 • Alam, S. S., Janor, H., Zanariah, Wel, C. A. C., & Ahsan, M. N. (2012). Is Religiosity an important factor in influencing the intention to undertake Islamic home financing in Klang Valley? World Applied Sciences Journal, 19(7), 1030–1041. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2012.19.07.392
 • Ali, M., Raza, S. A., Puah, C. H., & Karim, M. Z. A. (2017). Islamic home financing in Pakistan: a SEM-based approach using modified TPB model. Housing Studies, 32(8), 1156–1177. https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1302079
 • Allpo
Daha Fazla Göster

Detaylar

DOI 10.26650/JEPR652338

Submission : 28 Kas 2019

Early Viewed : 31 Oca 2020

Tam Metin (PDF)