Kurullar

Baş Editör

Prof. Dr. Ahmet İncekara, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Editörler
Doç. Dr. Halil Tunalı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Doç. Dr. Murat Ustaoğlu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Yönetici Editörler
Arş. Gör. Betül Mutlugün, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye