Year : 2020 Volume : 7 Issue : 2

Full Text (PDF)

Türkiye’de Bölgesel Genç İşsizlik: Belirleyiciler Cinsiyete Göre Değişken mi?

Open Access

Abstract

İktisat teorisi, işsizliği en önemli makroekonomik sorunlardan biri olarak öne çıkartmaktadır. Üretim sürecine yapacağı katkılar göz önüne alındığında genç nüfusun işgücü piyasasına entegrasyonu, çalışma ekonomisi literatürünün temel odak noktalarından biridir. Bu doğrultuda Türkiye ekonomisinde çok sayıda çalışma genç işsizliğin dinamiklerini analiz etmeye odaklanmıştır. Ancak konuyu Türkiye’de cinsiyet bazında ve mikro temelli ele alan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu noktadan hareketle çalışmada, 2014-2019 döneminde İBBS-2 düzeyinde yer alan 26 bölgede genç işsizliğin dinamikleri ve bu dinamiklerin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. Analiz sonuçları, kişi başına gelir değişkeninin hem toplam genç işsizliği hem de cinsiyete göre genç işsizliği negatif etkilediğini göstermektedir. Göreli kohort büyüklüğünün ve iç göçün her üç kategorideki genç işsizliği de pozitif etkilediği tespit edilmiştir. Enflasyon oranındaki artış genç kadın işsizliğini artırırken genç erkek işsizliğini azaltmaktadır. Benzer şekilde, ilk evlenme yaşındaki artış ise genç kadın işsizliğini artırırken, genç erkek işsizliğini azaltmaktadır. Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, belirleyicilerin genç kadın işsizliği üzerindeki etkisinin genç erkeklerdeki etkisinden daha büyük olduğu dikkat çekmektedir. Elde edilen sonuçlar, gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonuna yönelik geliştirilecek politikalarda cinsiyet faktörünün göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

Keywords

Genç-işsizlik   cinsiyet   türkiye   bölgesel-analiz   panel-veri  

Corresponding Author

Mert TOPCU

References

 • Anyanwu, J. (2014). Does intra-african trade reduce youth unemployment in Africa? African Development Review, 26(2), 286–309.
 • Arı, E., ve Yıldız, A. (2017). Examination of affecting variables for youth unemployment with cointegration analysis. Alphanumeric Journal, 5(2), 309–316.
 • Awad, A. (2019). Economic globalisation and youth unemployment: evidence from African countries. International Economic Journal, 33(2), 252–269.
 • Balcı İzgi, B., ve Konu, A. (2019). Genç işsizliğini belirleyen unsurlar: Brics ülkeleri ile Türkiye panel ardl uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 95–112.
 • Bayrak, R., ve Tatlı, H. (2016). Short and long term analysis of some factors effecting youth unemployment in Turkey. Theoretical & Applied Economics, 23(3), 229–242.
 • Borjas, G. J. (1994). The economics of immigration. Journal of Economic Literature, 32(4), 1667–1717.
 • Bölükoğlu, A. (2018). Female employment as a
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JEPR727340

Submission : 26 Nis 2020

Full Text (PDF)

Regional Youth Unemployment in Turkey: Do Determinants Vary by Gender?

Open Access

Abstract

Economic theory addresses unemployment as one of the crucial macroeconomic problems. Given the contributions to the production process, labor market integration of youth population is one of the main focuses of the labor economics literature. In this direction, a great number of studies have analyzed the dynamics of youth unemployment in the Turkish economy. However, a limited number of studies have investigated the issue in the case of Turkey with respect to gender using micro-level data. Given this knowledge, this study attempts to examine the determinants of the youth unemployment in 26 regions categorized under NUTS-2 over the period 2014-2019, and investigate whether those determinants vary by gender. Estimation results indicate that per capita income negatively affects both the total youth unemployment and youth unemployment by gender. Relative cohort size and internal migration positively affects all of the three youth unemployment categories. An increase in inflation rate increases youth female unemployment whereas youth male unemployment decreases with inflation. In addition, while an increase in age at first marriage increases youth female unemployment, it decreases youth male unemployment. Overall, the findings reveal that the impact that regional youth unemployment dynamics has on youth female unemployment is greater than on youth male unemployment. This study emphasizes that gender-based differences should be taken into account while developing policies towards the integration of youth into the labor market.

Keywords

Youth-unemployment   gender   Turkey   regional-analysis   panel-data  

Corresponding Author

Mert TOPCU

References

 • Anyanwu, J. (2014). Does intra-african trade reduce youth unemployment in Africa? African Development Review, 26(2), 286–309.
 • Arı, E., ve Yıldız, A. (2017). Examination of affecting variables for youth unemployment with cointegration analysis. Alphanumeric Journal, 5(2), 309–316.
 • Awad, A. (2019). Economic globalisation and youth unemployment: evidence from African countries. International Economic Journal, 33(2), 252–269.
 • Balcı İzgi, B., ve Konu, A. (2019). Genç işsizliğini belirleyen unsurlar: Brics ülkeleri ile Türkiye panel ardl uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 95–112.
 • Bayrak, R., ve Tatlı, H. (2016). Short and long term analysis of some factors effecting youth unemployment in Turkey. Theoretical & Applied Economics, 23(3), 229–242.
 • Borjas, G. J. (1994). The economics of immigration. Journal of Economic Literature, 32(4), 1667–1717.
 • Bölükoğlu, A. (2018). Female employment as a
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JEPR727340

Submission : 26 Nis 2020

Full Text (PDF)