Year : 2020 Volume : 7 Issue : 2

Full Text (PDF)

Döviz Kurlarının Bankacılık Sektörünün Performansı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği (2007-2016)

Open Access

Abstract

Son dönemde yükselen ekonomiler arasında yer alan Türkiye’nin ekonomik büyümesinin yavaşladığı ve para biriminin aşırı değer kaybettiği görülmektedir. Bankacılık sektörünün döviz kurlarındaki oynaklığa karşı duyarlılığının yüksek olması, sektör performansını ve faaliyetlerini etkilemektedir. Kur ve bankacılık krizleri ile ilişkili yapılan analizlerde, kur dalgalanmaları ile bankacılık krizleri arasındaki ilişkiye odaklanılmakta ama banka performansı üzerindeki etkiler göz ardı edilmektedir. Bu bakımdan kur hareketlerinin banka performansına etkileri önemli ve üzerinde az durulan bir araştırma konusu olmaktadır. Çalışmada Türkiye’de döviz kurundaki oynaklığın bankacılık sektörünün performansı üzerindeki etkisi incelenecektir. 2007-2016 yıllar arası aylık kur verileri ile net faiz marjı, aktif getirisi ve öz kaynak getirisi gibi bankacılık sistemi temelli verileri kapsayan bir örneklem analiz edilmiştir. Analizlerde Pesaran ve Shin (1999) ve Pesaran v.d. (2001) önerdiği ARDL modeli kullanılmıştır. Ulaşılan bulgular; kurlar ile bankacılık sisteminin performansı arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığını göstermiştir. Kur artışlarının bankacılık sektörünün performansını etkilemediği belirlendiğinden, sektörün kur riskine karşı dayanıklı olduğu sonucuna varılmıştır. Türk bankacılık sektörünün vadeli işlem piyasasında yoğunlaşması, kur riskine duyarlılığı olan işlemleri kısıtlayıcı düzenlemeler uygulanması ve Basel III standartlarına uyum sürecinin hızlandırılması ile daha sağlam bir altyapıya kavuşabilecektir.

Keywords

Döviz-kurları   banka-performansı   Finansal-Kriz   Aktif-getirisi-(ROA)   Öz-kaynak-getirisi-(ROE)   Net-faiz-marjı-(NİM)  

Corresponding Author

Asef YELGHİ

Authors

Asef YELGHİ

References

 • Almazari, A. A. (2013). Capital adequacy, cost income ratio and the performance of Saudi banks. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(4), 284–293.
 • Athanasoglou, P. P., Delis Matthaios, D., Staikouras Christos, K. (2006). Determinants of bank profitability in the South Eastern European Region, MPRA Paper No. 10274.
 • Bleaney, M., Bougheas, S., & Skamnelos, I. (2008). A model of the interactions between banking crises and currency crises. Journal of International Money and Finance, 27(5), 695–706.
 • Bracker, K., Imhof, M., & Lallemand, J. (2009). Sources of bank risks: impacts and explanations. Academy of Banking Studies Journal, 8(2), 107–124.
 • Buch, C. M., & Heinrich, R. P. (1999). Twin crises and the intermediary role of banks. International Journal of Finance & Economics, 4(4), 313–323.
 • Chamberlain, S., Howe, J. S., & Popper, H. (1997). The exchange rate exposure of US and Japanese b
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JEPR641975

Submission : 3 Kas 2019

Full Text (PDF)

The Effect of Exchange Rates on the Performance of the Banking Sector; The Case of Turkey (2007-2016)

Open Access

Abstract

Turkey, an emerging market economy, has undergone a slowdown in the economic growth and experienced an excessive currency depreciation during recent years. High sensitivity to exchange rate leads to volatility in the banking sector and affects the monetary system and the banking activities. The analyses of the exchange rate and the banking crises are mostly focused on the relationship between these two, and neglect the impact on the banks’ performance, while the exchange rate fluctuations are highly influential on the banks’ performance. The present study is an attempt to fill this gap in the analyses. A sample including monthly exchange rate data between 2007 to 2016 and banking system data such as net interest margin, return on assets, and return on equity are analyzed. In the analysis, Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001) proposed the ARDL model to be used. The findings showed that there is no long-term relationship between exchange rates and the performance of the banking system. Thus, it is concluded that the sector is resistant to exchange rates. The Turkish banking sector will be able to attain a more robust infrastructure by concentrating in the futures market, implementing restrictive regulations on transactions sensitive to exchange rate risk and accelerating the compliance process with the Basel III standards. Keywords: Exchange rates, bank performance, Financial

Keywords

Exchange-rates   bank-performance   Financial-Crisis   Return-on-assets-(ROA)   Return-on-equity-(ROE)   Net-interest-margin-(NIM)  

Corresponding Author

Asef YELGHİ

Authors

Asef YELGHİ

References

 • Almazari, A. A. (2013). Capital adequacy, cost income ratio and the performance of Saudi banks. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(4), 284–293.
 • Athanasoglou, P. P., Delis Matthaios, D., Staikouras Christos, K. (2006). Determinants of bank profitability in the South Eastern European Region, MPRA Paper No. 10274.
 • Bleaney, M., Bougheas, S., & Skamnelos, I. (2008). A model of the interactions between banking crises and currency crises. Journal of International Money and Finance, 27(5), 695–706.
 • Bracker, K., Imhof, M., & Lallemand, J. (2009). Sources of bank risks: impacts and explanations. Academy of Banking Studies Journal, 8(2), 107–124.
 • Buch, C. M., & Heinrich, R. P. (1999). Twin crises and the intermediary role of banks. International Journal of Finance & Economics, 4(4), 313–323.
 • Chamberlain, S., Howe, J. S., & Popper, H. (1997). The exchange rate exposure of US and Japanese b
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.26650/JEPR641975

Submission : 3 Kas 2019

Full Text (PDF)