Lütfi BİÇİMVEREN

ORCID :
ScopusID :
ResearcherID :
DAI :
ISNI :
Country :
City :
University : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir, Türkiye
E-mail :
Phone :